Ministerstwo Środowiska otwarcie: Doliczajcie odpady z punktów skupu do poziomów recyklingu