Podwyżki opłat za odbiór odpadów w kolejnych gminach