Co przyniesie 2016 rok?

Jak co roku od 1 stycznia w życie wchodzą zmiany prawne. Dotyczą one także gospodarki odpadami.

Wśród aktów prawnych od 1 stycznia 2016 roku zaczną obowiązywać nowe przepisy zawarte w Ustawie z 27 maja 2015 roku o zmianie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, czy Ustawa z 11 września 2015 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, ale i wszystkie przepisy ustawy z 14 grudnia 2012 roku o odpadach.

Zmiany dotyczą m.in. definicji wprowadzającego pojazd, zakresu obowiązku zapewnienia sieci zbierania pojazdów, zniesienia 500 złotowej opłaty uiszczanej przez podmioty niebędące przedsiębiorcami, a dokonującej nabycia tudzież importu pojazdu na rynku wewnątrzwspólnotowym.

Ustawa dotycząca elektroodpadów zmniejszyła liczbę kategorii grup sprzętu elektrycznego i elektronicznego do sześciu oraz określono minimalne roczne poziomy zbierania ZSEiE. Ponadto podmiot wprowadzający sprzęt jest zobligowany do prowadzenia zbiórki ZSEiE przeznaczonego dla gospodarstw domowych, wprowadzono obowiązek dla prowadzących zakłady przetwarzania i recyklerów w zakresie sporządzania, przechowywania i przekazywania zaświadczeń o ZSEiE. Przepisy określają także zasady tworzenia organizacji odzysku ZSEiE, czy wprowadzono obowiązek przeprowadzania zewnętrznego audytu w każdym roku funkcjonowania organizacji.

Zmiany w ustawach to nie koniec. W życie wchodzą także nowe rozporządzenia tj. Rozporządzenie MInistra Środowiska z 9 października 2015 roku w sprawie sposobu nadawania numeru rejestrowego, Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 5 października 2015 roku w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z olejami odpadowymi. W życie wejdzie także zmianiony zapis Rozporządzenia Ministra Gospodarki z 16 lipca 2015 roku w sprawie dopuszczenia odpadów do składowania na składowiskach.

Wszystkie ustawy oraz rozporządzenia można znaleźć na stronie Rządowego Centrum Legislacji.