01 Odpady powstające przy poszukiwaniu, wydobywaniu, fizycznej i chemicznej przeróbce rud oraz innych kopalin

01 01 Odpady z wydobywania kopalin

01 01 01 Odpady z wydobywania rud metali (z wyłączeniem 01 01 80) 

01 01 02 Odpady z wydobywania kopalin innych niż rudy metali 

01 01 80 Odpady skalne z górnictwa miedzi, cynku i ołowiu

01 03 Odpady z fizycznej i chemicznej przeróbki rud metali

01 03 04* Odpady z przeróbki rud siarczkowych powodujące samoczynne zakwaszenie środowiska w czasie 

składowania 

01 03 05* Inne odpady poprzeróbcze zawierające substancje niebezpieczne (z wyłączeniem 01 03 80) 

01 03 06 Inne odpady poprzeróbcze niż wymienione w 01 03 04, 01 03 05, 01 03 80 i 01 03 81 

01 03 07* Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne z fizycznej i chemicznej przeróbki rud metali

01 03 08 Odpady w postaci pyłów i proszków inne niż wymienione w 01 03 07

01 03 09 Czerwony szlam powstający przy produkcji tlenku glinu inny niż wymieniony w 01 03 07 

01 03 80* Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud metali nieżelaznych zawierające substancje niebezpieczne 

01 03 81 Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud metali nieżelaznych inne niż wymienione w 01 03 80 

01 03 99 Inne nie wymienione odpady

01 04 Odpady z fizycznej i chemicznej przeróbki kopalin innych niż rudy metali

01 04 07* Odpady zawierające niebezpieczne substancje z fizycznej i chemicznej przeróbki kopalin innych niż rudy metali 

01 04 08 Odpady żwiru lub skruszone skały inne niż wymienione w 01 04 07 

01 04 09 Odpadowe piaski i iły 

01 04 10 Odpady w postaci pyłów i proszków inne niż wymienione w 01 04 07

01 04 11 Odpady powstające przy wzbogacaniu soli kamiennej i potasowej inne niż wymienione w 01 04 07

01 04 12 Odpady powstające przy płukaniu i oczyszczaniu kopalin inne niż wymienione w 01 04 07 i 01 04 11 

01 04 13 Odpady powstające przy cięciu i obróbce postaciowej skał inne niż wymienione w 01 04 07 

01 04 80* Odpady z flotacyjnego wzbogacania węgla zawierające substancje niebezpieczne 

01 04 81 Odpady z flotacyjnego wzbogacania węgla inne niż wymienione w 01 04 80 

01 04 82* Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud siarkowych zawierające substancje niebezpieczne 

01 04 83 Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud siarkowych inne niż wymienione w 01 04 82

01 04 84* Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud fosforowych (fosforytów, apatytów) zawierające substancje niebezpieczne

01 04 85 Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud fosforowych (fosforytów, apatytów) inne niż wymienione w 01 04 84 

01 04 99 Inne nie wymienione odpady

01 05 Płuczki wiertnicze i inne odpady wiertnicze

01 05 04 Płuczki i odpady wiertnicze z odwiertów wody słodkiej 

01 05 05* Płuczki i odpady wiertnicze zawierające ropę naftową

01 05 06* Płuczki i odpady wiertnicze zawierające substancje niebezpieczne 

01 05 07 Płuczki wiertnicze zawierające baryt i odpady inne niż wymienione w 01 05 05 i 01 05 06 

01 05 08 Płuczki wiertnicze zawierające chlorki i odpady inne niż wymienione w 01 05 05 i 01 05 06

01 05 99 Inne nie wymienione odpady

 

02 Odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, rybołówstwa, leśnictwa, łowiectwa oraz przetwórstwa żywności

02 01 Odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, leśnictwa, łowiectwa i rybołówstwa

02 01 01 Osady z mycia i czyszczenia 

02 01 02 Odpadowa tkanka zwierzęca 

02 01 03 Odpadowa masa roślinna 

02 01 04 Odpady tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań) 

02 01 06 Odchody zwierzęce 

02 01 07 Odpady z gospodarki leśnej

02 01 08* Odpady agrochemikaliów zawierające substancje niebezpieczne, w tym środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne)

02 01 09 Odpady agrochemikaliów inne niż wymienione w 02 01 08

02 01 10 Odpady metalowe

02 01 80* Zwierzęta padłe i ubite z konieczności oraz odpadowa tkanka zwierzęca wykazujące właściwości niebezpieczne

02 01 81 Zwierzęta padłe i odpadowa tkanka zwierzęca stanowiące materiał szczególnego i wysokiego ryzyka inne niż wymienione w 02 01 80 

02 01 82 Zwierzęta padłe i ubite z konieczności

02 01 83 Odpady z upraw hydroponicznych 

02 01 99 Inne nie wymienione odpady

02 02 Odpady z przygotowania i przetwórstwa produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego

02 02 01 Odpady z mycia i przygotowywania surowców

02 02 02 Odpadowa tkanka zwierzęca 

02 02 03 Surowce i produkty nie nadające się do spożycia i przetwórstwa

02 02 04 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków

02 02 80* Odpadowa tkanka zwierzęca wykazująca właściwości niebezpieczne 

02 02 81 Odpadowa tkanka zwierzęca stanowiąca materiał szczególnego i wysokiego ryzyka, w tym odpady z produkcji pasz mięsno-kostnych inne niż wymienione w 02 02 80 

02 02 82 Odpady z produkcji mączki rybnej inne niż wymienione w 02 02 80 

02 02 99 Inne nie wymienione odpady

02 03 Odpady z przygotowania, przetwórstwa produktów i używek spożywczych oraz odpady pochodzenia roślinnego, w tym odpady z owoców, warzyw, produktów zbożowych, olejów jadalnych, kakao, kawy, herbaty oraz przygotowania i przetwórstwa tytoniu, drożdży i produkcji ekstraktów drożdżowych, przygotowywania i fermentacji melasy (z wyłączeniem 02 07)

02 03 01 Szlamy z mycia, oczyszczania, obierania, odwirowywania i oddzielania surowców

02 03 02 Odpady konserwantów

02 03 03 Odpady poekstrakcyjne

02 03 04 Surowce i produkty nie nadające się do spożycia i przetwórstwa

02 03 05 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków

02 03 80 Wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów roślinnych (z wyłączeniem 02 03 81) 

02 03 81 Odpady z produkcji pasz roślinnych 

02 03 82 Odpady tytoniowe

02 03 99 Inne nie wymienione odpady

02 04 Odpady z przemysłu cukrowniczego

02 04 01 Osady z oczyszczania i mycia buraków

02 04 02 Nienormatywny węglan wapnia oraz kreda cukrownicza (wapno defekacyjne) 

02 04 03 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków

02 04 80 Wysłodki 

02 04 99 Inne nie wymienione odpady

02 05 Odpady z przemysłu mleczarskiego

02 05 01 Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia oraz przetwarzania 

02 05 02 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków

02 05 80 Odpadowa serwatka

02 05 99 Inne nie wymienione odpady

02 06 Odpady z przemysłu piekarniczego i cukierniczego

02 06 01 Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa

02 06 02 Odpady konserwantów

02 06 03 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków

02 06 80 Nieprzydatne do wykorzystania tłuszcze spożywcze 

02 06 99 Inne nie wymienione odpady

02 07 Odpady z produkcji napojów alkoholowych i bezalkoholowych (z wyłączeniem kawy, herbaty i kakao)

02 07 01 Odpady z mycia, oczyszczania i mechanicznego rozdrabniania surowców

02 07 02 Odpady z destylacji spirytualiów

02 07 03 Odpady z procesów chemicznych 

02 07 04 Surowce i produkty nie przydatne do spożycia i przetwórstwa 

02 07 05 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków

02 07 80 Wytłoki, osady moszczowe i pofermentacyjne, wywary

02 07 99 Inne nie wymienione odpady

 

03 Odpady z przetwórstwa drewna oraz z produkcji płyt i mebli, masy celulozowej, papieru i tektury

03 01 Odpady z przetwórstwa drewna oraz z produkcji płyt i mebli

03 01 01 Odpady kory i korka 

03 01 04* Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir zawierające substancje niebezpieczne 

03 01 05 Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 04

03 01 80* Odpady z chemicznej przeróbki drewna zawierające substancje niebezpieczne 

03 01 81 Odpady z chemicznej przeróbki drewna inne niż wymienione w 03 01 80

03 01 82 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków

03 01 99 Inne nie wymienione odpady

03 02 Odpady powstające przy konserwacji drewna

03 02 01* Środki do konserwacji i impregnacji drewna nie zawierające związków chlorowcoorganicznych

03 02 02* Środki do konserwacji i impregnacji drewna zawierające związki chlorowcoorganiczne 

03 02 03* Metaloorganiczne środki do konserwacji i impregnacji drewna

03 02 04* Nieorganiczne środki do konserwacji i impregnacji drewna

03 02 05* Inne środki do konserwacji i impregnacji drewna zawierające substancje niebezpieczne 

03 02 99 Inne nie wymienione odpady

03 03 Odpady z produkcji oraz z przetwórstwa masy celulozowej, papieru i tektury

03 03 01 Odpady z kory i drewna

03 03 02 Osady i szlamy z produkcji celulozy metodą siarczynową (w tym osady ługu zielonego) 

03 03 05 Szlamy z odbarwiania makulatury

03 03 07 Mechanicznie wydzielone odrzuty z przeróbki makulatury i tektury

03 03 08 Odpady z sortowania papieru i tektury przeznaczone do recyklingu

03 03 09 Odpady szlamów defekosaturacyjnych

03 03 10 Odpady z włókna, szlamy z włókien, wypełniaczy i powłok pochodzące z mechanicznej separacji 

03 03 11 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 03 03 10 

03 03 80 Szlamy z procesów bielenia podchlorynem lub chlorem 

03 03 81 Szlamy z innych procesów bielenia 

03 03 99 Inne nie wymienione odpady

 

04 Odpady z przemysłu skórzanego, futrzarskiego i tekstylnego

04 01 Odpady z przemysłu skórzanego i futrzarskiego

04 01 01 Odpady z mizdrowania (odzierki i dwoiny wapniowe) 

04 01 02 Odpady z wapnienia 

04 01 03* Odpady z odtłuszczania zawierające rozpuszczalniki (bez fazy ciekłej) 

04 01 04 Brzeczka garbująca zawierająca chrom 

04 01 05 Brzeczka garbująca nie zawierająca chromu

04 01 06 Osady zawierające chrom, zwłaszcza z zakładowych oczyszczalni ścieków

04 01 07 Osady nie zawierające chromu, zwłaszcza z zakładowych oczyszczalni ścieków

04 01 08 Odpady skóry wygarbowanej zawierające chrom (wióry, obcinki, pył ze szlifowania skór) 

04 01 09 Odpady z polerowania i wykańczania 

04 01 99 Inne nie wymienione odpady

04 02 Odpady z przemysłu tekstylnego

04 02 09 Odpady materiałów złożonych (np. tkaniny impregnowane, elastomery, plastomery) 

04 02 10 Substancje organiczne z produktów naturalnych (np. tłuszcze, woski) 

04 02 14* Odpady z wykańczania zawierające rozpuszczalniki organiczne 

04 02 15 Odpady z wykańczania inne niż wymienione w 04 02 14 

04 02 16* Barwniki i pigmenty zawierające substancje niebezpieczne

04 02 17 Barwniki i pigmenty inne niż wymienione w 04 02 16 

04 02 19* Odpady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne 

04 02 20 Odpady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 04 02 19 

04 02 21 Odpady z nieprzetworzonych włókien tekstylnych

04 02 22 Odpady z przetworzonych włókien tekstylnych

04 02 80 Odpady z mokrej obróbki wyrobów tekstylnych

04 02 99 Inne nie wymienione odpady

 

05 Odpady z przeróbki ropy naftowej, oczyszczania gazu ziemnego oraz pirolitycznej przeróbki węgla

05 01 Odpady z przeróbki (np. rafinacji) ropy naftowej

05 01 02* Osady z odsalania 

05 01 03* Osady z dna zbiorników 

05 01 04* Kwaśne szlamy z procesów alkilowania 

05 01 05* Wycieki ropy naftowej 

05 01 06* Zaolejone osady z konserwacji instalacji lub urządzeń 

05 01 07* Kwaśne smoły 

05 01 08* Inne smoły 

05 01 09* Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne 

05 01 10 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 05 01 09 

05 01 11* Odpady z alkalicznego oczyszczania paliw

05 01 12* Ropa naftowa zawierająca kwasy

05 01 13 Osady z uzdatniania wody kotłowej

05 01 14 Odpady z kolumn chłodniczych 

05 01 15* Zużyte naturalne materiały filtracyjne (np. gliny, iły)

05 01 16 Odpady zawierające siarkę z odsiarczania ropy naftowej 

05 01 17 Bitum 

05 01 99 Inne nie wymienione odpady

05 06 Odpady z pirolitycznej przeróbki węgla

05 06 01* Kwaśne smoły 

05 06 03* Inne smoły 

05 06 04 Odpady z kolumn chłodniczych 

05 06 80* Odpady ciekłe zawierające fenole 

05 06 99 Inne nie wymienione odpady

05 07 Odpady z oczyszczania i transportu gazu ziemnego

05 07 01* Osady zawierające rtęć 

05 07 02 Odpady zawierające siarkę 

05 07 99 Inne nie wymienione odpady

 

06 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii nieorganicznej

06 01 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania kwasów nieorganicznych

06 01 01* Kwas siarkowy i siarkawy

06 01 02* Kwas chlorowodorowy 

06 01 03* Kwas fluorowodorowy 

06 01 04* Kwas fosforowy i fosforawy 

06 01 05* Kwas azotowy i azotawy 

06 01 06* Inne kwasy 

06 01 99 Inne nie wymienione odpady

06 02 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania wodorotlenków

06 02 01* Wodorotlenek wapniowy

06 02 03* Wodorotlenek amonowy 

06 02 04* Wodorotlenek sodowy i potasowy 

06 02 05* Inne wodorotlenki 

06 02 99 Inne nie wymienione odpady

06 03 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania soli i ich roztworów oraz tlenków metali

06 03 11* Sole i roztwory zawierające cyjanki 

06 03 13* Sole i roztwory zawierające metale ciężkie 

06 03 14 Sole i roztwory inne niż wymienione w 06 03 11 i 06 03 13 

06 03 15* Tlenki metali zawierające metale ciężkie 

06 03 16 Tlenki metali inne niż wymienione w 06 03 15

06 03 99 Inne nie wymienione odpady

06 04 Odpady zawierające metale inne niż wymienione w 06 03

06 04 03* Odpady zawierające arsen 

06 04 04* Odpady zawierające rtęć 

06 04 05* Odpady zawierające inne metale ciężkie 

06 04 99 Inne nie wymienione odpady

06 05 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków

06 05 02* Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne 

06 05 03 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 06 05 02 

06 06 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania związków siarki oraz z chemicznych procesów przetwórstwa siarki i odsiarczania

06 06 02* Odpady zawierające niebezpieczne siarczki 

06 06 03 Odpady zawierające siarczki inne niż wymienione w 06 06 02 

06 06 99 Inne nie wymienione odpady

06 07 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania chlorowców oraz z chemicznych procesów przetwórstwa chloru

06 07 01* Odpady azbestowe z elektrolizy

06 07 02* Węgiel aktywny z produkcji chloru

06 07 03* Osady siarczanu baru zawierające rtęć

06 07 04* Roztwory i kwasy (np. kwas siarkowy) 

06 07 99 Inne nie wymienione odpady

06 08 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania krzemu oraz pochodnych krzemu

06 08 02* Odpady zawierające niebezpieczne silikony

06 08 99 Inne nie wymienione odpady

06 09 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania chemikaliów fosforowych oraz z chemicznych procesów przetwórstwa fosforu

06 09 02 Żużel fosforowy 

06 09 03* Poreakcyjne odpady związków wapnia zawierające lub zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi 

06 09 04 Poreakcyjne odpady związków wapnia inne niż wymienione w 06 09 03 i 06 09 80 

06 09 80 Fosfogipsy 

06 09 81 Fosfogipsy wymieszane z żużlami, popiołami paleniskowymi, i pyłami z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04) 

06 09 99 Inne nie wymienione odpady

06 10 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania chemikaliów azotowych, z chemicznych procesów przetwórstwa azotu oraz z produkcji nawozów azotowych i innych

06 10 02* Odpady zawierające substancje niebezpieczne 

06 10 99 Inne nie wymienione odpady

06 11 Odpady z produkcji pigmentów oraz zmętniaczy nieorganicznych

06 11 01 Poreakcyjne odpady związków wapnia z produkcji dwutlenku tytanu

06 11 80 Odpady z produkcji związków cyrkonu 

06 11 81 Odpady z produkcji związków chromu 

06 11 82 Odpady z produkcji związków kobaltu 

06 11 83 Odpadowy siarczan żelazawy 

06 11 99 Inne nie wymienione odpady

06 13 Odpady z innych nieorganicznych procesów chemicznych

06 13 01* Nieorganiczne środki ochrony roślin (np. pestycydy), środki do konserwacji drewna oraz inne biocydy 

06 13 02* Zużyty węgiel aktywny (z wyłączeniem 06 07 02) 

06 13 03 Czysta sadza 

06 13 04* Odpady z przetwarzania azbestu 

06 13 05* Sadza zawierająca lub zanieczyszczona substancjami niebezpiecznymi 

06 13 99 Inne nie wymienione odpady

 

07 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii organicznej

07 01 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania podstawowych produktów przemysłu chemii organicznej

07 01 01* Wody popłuczne i ługi macierzyste 

07 01 03* Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste 

07 01 04* Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste 

07 01 07* Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców

07 01 08* Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne 

07 01 09* Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców

07 01 10* Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne 

07 01 11* Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne 

07 01 12 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 01 11 

07 01 80 Wapno pokarbidowe nie zawierające substancji niebezpiecznych (inne niż wymienione w 07 01 08) 

07 01 99 Inne nie wymienione odpady

07 02 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania tworzyw sztucznych oraz kauczuków i włókien syntetycznych

07 02 01* Wody popłuczne i ługi macierzyste 

07 02 03* Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste 

07 02 04* Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste 

07 02 07* Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców

07 02 08* Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne 

07 02 09* Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców

07 02 10* Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne 

07 02 11* Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne 

07 02 12 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 02 11 

07 02 13 Odpady tworzyw sztucznych 

07 02 14* Odpady z dodatków zawierające substancje niebezpieczne (np. plastyfikatory, stabilizatory) 

07 02 15 Odpady z dodatków inne niż wymienione w 07 02 14 

07 02 16* Odpady zawierające niebezpieczne silikony

07 02 17 Odpady zawierające silikony inne niż wymienione w 07 02 16 

07 02 80 Odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy

07 02 99 Inne nie wymienione odpady

07 03 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania organicznych barwników oraz pigmentów (z wyłączeniem podgrupy 06 11)

07 03 01* Wody popłuczne i ługi macierzyste 

07 03 03* Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste 

07 03 04* Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste 

07 03 07* Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców

07 03 08* Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne 

07 03 09* Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców

07 03 10* Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne 

07 03 11* Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne 

07 03 12 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 03 11 

07 03 99 Inne nie wymienione odpady

07 04 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania organicznych środków ochrony roślin (z wyłączeniem 02 01 08 i 02 01 09), środków do konserwacji drewna (z wyłączeniem 03 02) i innychbiocydów

07 04 01* Wody popłuczne i ługi macierzyste 

07 04 03* Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste 

07 04 04* Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste 

07 04 07* Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców

07 04 08* Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne 

07 04 09* Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców

07 04 10* Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne 

07 04 11* Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne 

07 04 12 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 04 11 

07 04 13* Odpady stałe zawierające substancje niebezpieczne 

07 04 80* Przeterminowane środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne) 

07 04 81 Przeterminowane środki ochrony roślin inne niż wymienione w 07 04 80 

07 04 99 Inne nie wymienione odpady

07 05 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania farmaceutyków 

07 05 01* Wody popłuczne i ługi macierzyste 

07 05 03* Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste 

07 05 04* Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste 

07 05 07* Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców

07 05 08* Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne 

07 05 09* Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców

07 05 10* Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne 

07 05 11* Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne 

07 05 12 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 05 11 

07 05 13* Odpady stałe zawierające substancje niebezpieczne 

07 05 14 Odpady stałe inne niż wymienione w 07 05 13 

07 05 80* Odpady ciekłe zawierające substancje niebezpieczne 

07 05 81 Odpady ciekłe inne niż wymienione w 07 05 80 

07 05 99 Inne nie wymienione odpady

07 06 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania tłuszczów, natłustek, mydeł, detergentów, środków dezynfekujących i kosmetyków

07 06 01* Wody popłuczne i ługi macierzyste 

07 06 03* Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste 

07 06 04* Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste 

07 06 07* Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców

07 06 08* Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne 

07 06 09* Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców

07 06 10* Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne 

07 06 11* Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne 

07 06 12 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 06 11 

07 06 80 Ziemia bieląca z rafinacji oleju

07 06 81 Zwroty kosmetyków i próbek 

07 06 99 Inne nie wymienione odpady

07 07 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania innych nie wymienionych produktów chemicznych

07 07 01* Wody popłuczne i ługi macierzyste 

07 07 03* Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste 

07 07 04* Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste 

07 07 07* Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców

07 07 08* Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne 

07 07 09* Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców

07 07 10* Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne 

07 07 11* Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne 

07 07 12 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 07 11 

07 07 99 Inne nie wymienione odpady

 

08 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania powłok ochronnych (farb, lakierów, emalii ceramicznych), kitu, klejów, szczeliw i farb drukarskich

08 01 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania oraz usuwania farb i lakierów 

08 01 11* Odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne 

08 01 12 Odpady farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 11

08 01 13* Szlamy z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne

08 01 14 Szlamy z usuwania farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 13 

08 01 15* Szlamy wodne zawierające farby i lakiery zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne

08 01 16 Szlamy wodne zawierające farby i lakiery inne niż wymienione w 08 01 15

08 01 17* Odpady z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne

08 01 18 Odpady z usuwania farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 17

08 01 19* Zawiesiny wodne farb lub lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne

08 01 20 Zawiesiny wodne farb lub lakierów inne niż wymienione w 08 01 19

08 01 21* Zmywacz farb lub lakierów

08 01 99 Inne nie wymienione odpady

08 02 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania innych powłok (w tym materiałów ceramicznych)

08 02 01 Odpady proszków powlekających 

08 02 02 Szlamy wodne zawierające materiały ceramiczne 

08 02 03 Zawiesiny wodne zawierające materiały ceramiczne 

08 02 99 Inne nie wymienione odpady

08 03 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania farb drukarskich

08 03 07 Szlamy wodne zawierające farby drukarskie 

08 03 08 Odpady ciekłe zawierające farby drukarskie 

08 03 12* Odpady farb drukarskich zawierające substancje niebezpieczne 

08 03 13 Odpady farb drukarskich inne niż wymienione w 08 03 12 

08 03 14* Szlamy farb drukarskich zawierające substancje niebezpieczne 

08 03 15 Szlamy farb drukarskich inne niż wymienione w 08 03 14 

08 03 16* Zużyte roztwory trawiące 

08 03 17* Odpadowy toner drukarski zawierający substancje niebezpieczne 

08 03 18 Odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony w 08 03 17

08 03 19* Zdyspergowany olej zawierający substancje niebezpieczne

08 03 80 Zdyspergowany olej inny niż wymieniony w 08 03 19

08 03 99 Inne nie wymienione odpady

08 04 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania klejów oraz szczeliw (w tym środki do impregnacji wodoszczelnej)

08 04 09* Odpadowe kleje i szczeliwa zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne 

08 04 10 Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż wymienione w 08 04 09

08 04 11* Osady z klejów i szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne 

08 04 12 Osady z klejów i szczeliw inne niż wymienione w 08 04 11 

08 04 13* Uwodnione szlamy klejów lub szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne

08 04 14 Uwodnione szlamy klejów lub szczeliw inne niż wymienione w 08 04 13 

08 04 15* Odpady ciekłe klejów lub szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne 

08 04 16 Odpady ciekłe klejów lub szczeliw inne niż wymienione w 08 04 15 

08 04 17* Olej żywiczny

08 04 99 Inne nie wymienione odpady

08 05 Odpady nie ujęte w innych podgrupach grupy 08

08 05 01* Odpady izocyjanianów

 

09 Odpady z przemysłu fotograficznego i usług fotograficznych

09 01 Odpady z przemysłu fotograficznego i usług fotograficznych

09 01 01* Wodne roztwory wywoływaczy i aktywatorów

09 01 02* Wodne roztwory wywoływaczy do płyt offsetowych 

09 01 03* Roztwory wywoływaczy opartych na rozpuszczalnikach 

09 01 04* Roztwory utrwalaczy

09 01 05* Roztwory wybielaczy i kąpieli wybielająco-utrwalających

09 01 06* Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające srebro 

09 01 07 Błony i papier fotograficzny zawierające srebro lub związki srebra 

09 01 08 Błony i papier fotograficzny nie zawierające srebra 

09 01 10 Aparaty fotograficzne jednorazowego użytku bez baterii

09 01 11* Aparaty fotograficzne jednorazowego użytku zawierające baterie wymienione w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 

09 01 12 Aparaty fotograficzne jednorazowego użytku zawierające baterie inne niż wymienione w 09 01 11 

09 01 13* Odpady ciekłe z zakładowej regeneracji srebra inne niż wymienione w 09 01 06 

09 01 80* Przeterminowane odczynniki fotograficzne 

09 01 99 Inne nie wymienione odpady

 

10 Odpady z procesów termicznych

10 01 Odpady z elektrowni i innych zakładów energetycznego spalania paliw (z wyłączeniem grupy 19)

10 01 01 Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04) 

10 01 02 Popioły lotne z węgla 

10 01 03 Popioły lotne z torfu i drewna nie poddanego obróbce chemicznej 

10 01 04* Popioły lotne i pyły z kotłów z paliw płynnych 

10 01 05 Stałe odpady z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych 

10 01 07 Produkty z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych odprowadzane w postaci szlamu 

10 01 09* Kwas siarkowy

10 01 13* Popioły lotne z emulgowanych węglowodorów stosowanych jako paliwo

10 01 14* Popioły paleniskowe, żużle i pyły z kotłów ze współspalania zawierające substancje niebezpieczne 

10 01 15 Popioły paleniskowe, żużle i pyły z kotłów ze współspalania inne niż wymienione w 10 01 14 

10 01 16* Popioły lotne ze współspalania zawierające substancje niebezpieczne 

10 01 17 Popioły lotne ze współspalania inne niż wymienione w 10 01 16 

10 01 18* Odpady z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne 

10 01 19 Odpady z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 01 05, 10 01 07 i 10 01 18

10 01 20* Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne 

10 01 21 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 10 01 20 

10 01 22* Uwodnione szlamy z czyszczenia kotłów zawierające substancje niebezpieczne 

10 01 23 Uwodnione szlamy z czyszczenia kotłów inne niż wymienione w 10 01 22

10 01 24 Piaski ze złóż fluidalnych (z wyłączeniem 10 01 82) 

10 01 25 Odpady z przechowywania i przygotowania paliw dla opalanych węglem elektrowni

10 01 26 Odpady z uzdatniania wody chłodzącej 

10 01 80 Mieszanki popiołowo-żużlowe z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych 

10 01 81 Mikrosfery z popiołów lotnych 

10 01 82 Mieszaniny popiołów lotnych i odpadów stałych z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych 

(metody suche i półsuche odsiarczania spalin oraz spalanie w złożu fluidalnym) 

10 01 99 Inne nie wymienione odpady

10 02 Odpady z hutnictwa żelaza i stali

10 02 01 Żużle z procesów wytapiania (wielkopiecowe, stalownicze) 

10 02 02 Nieprzerobione żużle z innych procesów 

10 02 07* Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne 

10 02 08 Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 02 07 

10 02 10 Zgorzelina walcownicza 

10 02 11* Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje 

10 02 12 Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 02 11 

10 02 13* Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne 

10 02 14 Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 02 13 

10 02 15 Inne szlamy i osady pofiltracyjne 

10 02 80 Zgary z hutnictwa żelaza 

10 02 81 Odpadowy siarczan żelazawy 

10 02 99 Inne nie wymienione odpady

10 03 Odpady z hutnictwa aluminium

10 03 02 Odpadowe anody

10 03 04* Żużle z produkcji pierwotnej 

10 03 05 Odpady tlenku glinu 

10 03 08* Słone żużle z produkcji wtórnej

10 03 09* Czarne kożuchy żużlowe z produkcji wtórnej

10 03 15* Zgary z wytopu o właściwościach palnych lub wydzielająca w zetknięciu z wodą gazy palne w niebezpiecznych ilościach 

10 03 16 Zgary z wytopu inna niż wymieniona w 10 03 15 

10 03 17* Odpady zawierające smołę z produkcji anod

10 03 18 Odpady zawierające węgiel z produkcji anod inne niż wymienione w 10 03 17 

10 03 19* Pyły z gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne 

10 03 20 Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 03 19 

10 03 21* Inne cząstki stałe i pyły (łącznie z pyłami z młynów kulowych) zawierające substancje niebezpieczne 

10 03 22 Inne cząstki stałe i pyły (łącznie z pyłami z młynów kulowych) inne niż wymienione w 10 03 21 

10 03 23* Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne 

10 03 24 Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 03 23 

10 03 25* Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne 

10 03 26 Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 03 25 

10 03 27* Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje 

10 03 28 Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 03 27 

10 03 29* Odpady z przetwarzania słonych żużli i czarnych kożuchów żużlowych zawierające substancje niebezpieczne

10 03 30 Odpady z przetwarzania słonych żużli i czarnych kożuchów żużlowych inne niż wymienione w 10 03 29 

10 03 99 Inne nie wymienione odpady

10 04 Odpady z hutnictwa ołowiu

10 04 01* Żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej 

10 04 02* Zgary z produkcji pierwotnej i wtórnej 

10 04 03* Wapno zawierające związki arsenu (arsenian wapniowy)

10 04 04* Pyły z gazów odlotowych

10 04 05* Inne cząstki i pyły 

10 04 06* Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych 

10 04 07* Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych 

10 04 09* Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje 

10 04 10 Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 04 09 

10 04 99 Inne nie wymienione odpady

10 05 Odpady z hutnictwa cynku

10 05 01 Żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej (z wyłączeniem 10 05 80) 

10 05 03* Pyły z gazów odlotowych

10 05 04 Inne cząstki i pyły 

10 05 05* Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych 

10 05 06* Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych 

10 05 08* Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje 

10 05 09 Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 05 08 

10 05 10* Zgary z wytopu o właściwościach palnych lub wydzielające w zetknięciu z wodą gazy palne w niebezpiecznych ilościach 

10 05 11 Zgary inne niż wymienione w 10 05 10

10 05 80 Żużle granulowane z pieców szybowych oraz żużle z pieców obrotowych 

10 05 99 Inne nie wymienione odpady

10 06 Odpady z hutnictwa miedzi

10 06 01 Żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej 

10 06 02 Zgary z produkcji pierwotnej i wtórnej 

10 06 03* Pyły z gazów odlotowych

10 06 04 Inne cząstki i pyły 

10 06 06* Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych 

10 06 07* Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych 

10 06 09* Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje 

10 06 10 Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 06 09 

10 06 80 Żużle szybowe i granulowane

10 06 99 Inne nie wymienione odpady

10 07 Odpady z hutnictwa srebra, złota i platyny

10 07 01 Żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej 

10 07 02 Zgary z produkcji pierwotnej i wtórnej 

10 07 03 Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych 

10 07 04 Inne cząstki i pyły 

10 07 05 Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych 

10 07 07* Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje 

10 07 08 Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 07 07 

10 07 99 Inne nie wymienione odpady

10 08 Odpady z hutnictwa pozostałych metali nieżelaznych

10 08 04 Cząstki i pyły 

10 08 08* Słone żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej 

10 08 09 Inne żużle

10 08 10* Zgary z wytopu o właściwościach palnych lub wydzielająca w zetknięciu z wodą gazy palne w niebezpiecznych ilościach 

10 08 11 Zgary inne niż wymienione w 10 08 10

10 08 12* Odpady zawierające smołę z produkcji anod

10 08 13 Odpady zawierające węgiel z produkcji anod inne niż wymienione w 10 08 12 

10 08 14 Odpadowe anody

10 08 15* Pyły z gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne 

10 08 16 Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 08 15 

10 08 17* Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne 

10 08 18 Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 08 17 

10 08 19* Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje 

10 08 20 Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 08 19 

10 08 99 Inne nie wymienione odpady

10 09 Odpady z odlewnictwa żelaza

10 09 03 Żużle odlewnicze 

10 09 05* Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania zawierające substancje niebezpieczne 

10 09 06 Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania inne niż wymienione w 10 09 05

10 09 07* Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania zawierające substancje niebezpieczne

10 09 08 Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne niż wymienione w 10 09 07

10 09 09* Pyły z gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne 

10 09 10 Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 09 09 

10 09 11* Inne cząstki stałe zawierające substancje niebezpieczne 

10 09 12 Inne cząstki stałe niż wymienione w 10 09 11

10 09 13* Odpadowe środki wiążące zawierające substancje niebezpieczne 

10 09 14 Odpadowe środki wiążące inne niż wymienione w 10 09 13

10 09 15* Odpady środków do wykrywania pęknięć odlewów

10 09 16 Odpady środków do wykrywania pęknięć odlewów inne niż wymienione w 10 09 15 

10 09 80 Wybrakowane wyroby żeliwne 

10 09 99 Inne nie wymienione odpady

10 10 Odpady z odlewnictwa metali nieżelaznych

10 10 03 Zgary i żużle odlewnicze

10 10 05* Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania zawierające substancje niebezpieczne 

10 10 06 Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania inne niż wymienione w 10 10 05

10 10 07* Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania zawierające substancje niebezpieczne

10 10 08 Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne niż wymienione w 10 10 07

10 10 09* Pyły z gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne 

10 10 10 Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 10 09 

10 10 11* Inne cząstki stałe zawierające substancje niebezpieczne 

10 10 12 Inne cząstki stałe niż wymienione w 10 10 11

10 10 13* Odpadowe środki wiążące zawierające substancje niebezpieczne 

10 10 14 Odpadowe środki wiążące inne niż wymienione w 10 10 13

10 10 15* Odpady środków do wykrywania pęknięć odlewów

10 10 16 Odpady środków do wykrywania pęknięć odlewów inne niż wymienione w 10 10 15 

10 10 99 Inne nie wymienione odpady

10 11 Odpady z hutnictwa szkła

10 11 03 Odpady włókna szklanego i tkanin z włókna szklanego 

10 11 05 Cząstki i pyły 

10 11 09* Odpady z przygotowania mas wsadowych do obróbki termicznej zawierające substancje niebezpieczne

10 11 10 Odpady z przygotowania mas wsadowych inne niż wymienione w 10 11 09

10 11 11* Szkło odpadowe w postaci małych cząstek i proszku szklanego zawierające metale ciężkie (np. z lamp 

elektronopromieniowych) 

10 11 12 Szkło odpadowe inne niż wymienione w 10 11 11 

10 11 13* Szlamy z polerowania i szlifowania szkła zawierające substancje niebezpieczne 

10 11 14 Szlamy z polerowania i szlifowania szkła inne niż wymienione w 10 11 13

10 11 15* Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne 

10 11 16 Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 11 15 

10 11 17* Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne 

10 11 18 Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 11 17 

10 11 19* Odpady stałe z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne 

10 11 20 Odpady stałe z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 10 11 19

10 11 80 Szlamy fluorokrzemianowe

10 11 81* Odpady zawierające azbest 

10 11 99 Inne nie wymienione odpady

10 12 Odpady z produkcji wyrobów ceramiki budowlanej, szlachetnej i ogniotrwałej (wyrobów ceramicznych, cegieł, płytek i produktów konstrukcyjnych)

10 12 01 Odpady z przygotowania mas wsadowych do obróbki termicznej 

10 12 03 Cząstki i pyły 

10 12 05 Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych 

10 12 06 Zużyte formy

10 12 08 Wybrakowane wyroby ceramiczne, cegły, kafle i ceramika budowlana (po przeróbce termicznej) 

10 12 09* Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne 

10 12 10 Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 12 09 

10 12 11* Odpady ze szkliwienia zawierające metale ciężkie 

10 12 12 Odpady ze szkliwienia inne niż wymienione w 10 12 11

10 12 13 Szlamy z zakładowych oczyszczalni ścieków

10 12 99 Inne nie wymienione odpady

10 13 Odpady z produkcji spoiw mineralnych (w tym cementu, wapna i tynku) oraz z wytworzonych z nich wyrobów

10 13 01 Odpady z przygotowania mas wsadowych do obróbki termicznej 

10 13 04 Odpady z produkcji wapna palonego i hydratyzowanego

10 13 06 Cząstki i pyły (z wyłączeniem 10 13 12 i 10 13 13) 

10 13 07 Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych 

10 13 09* Odpady zawierające azbest z produkcji elementów cementowo-azbestowych 

10 13 10 Odpady z produkcji elementów cementowo-azbestowych inne niż wymienione w 10 13 09 

10 13 11 Odpady z cementowych materiałów kompozytowych inne niż wymienione w 10 13 09 i 10 13 10 

10 13 12* Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne 

10 13 13 Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 13 12 

10 13 14 Odpady betonowe i szlam betonowy

10 13 80 Odpady z produkcji cementu 

10 13 81 Odpady z produkcji gipsu 

10 13 82 Wybrakowane wyroby

10 13 99 Inne nie wymienione odpady

10 14 Odpady z krematoriów

10 14 01* Odpady z oczyszczania gazów odlotowych zawierające rtęć

1010 80 Odpady z produkcji żelazostopów

10 80 01 Żużle z produkcji żelazokrzemu 

10 80 02 Pyły z produkcji żelazokrzemu

10 80 03 Żużle z produkcji żelazochromu 

10 80 04 Pyły z produkcji żelazochromu

10 80 05 Żużle z produkcji żelazomanganu 

10 80 06 Pyły z produkcji żelazomanganu 

10 80 99 Inne nie wymienione odpady

 

11 Odpady z chemicznej obróbki i powlekania powierzchni metali oraz innych materiałów i z procesów hydrometalurgii metali nieżelaznych

11 01 Odpady z obróbki i powlekania metali oraz innych materiałów (np. procesów galwanicznych, cynkowania, wytrawiania, fosforanowania, alkalicznego odtłuszczania, anodowania)

11 01 05* Kwasy trawiące

11 01 06* Odpady zawierające kwasy inne niż wymienione w 11 01 05

11 01 07* Alkalia trawiące

11 01 08* Osady i szlamy z fosforanowania 

11 01 09* Szlamy i osady pofiltracyjne zawierające substancje niebezpieczne 

11 01 10 Szlamy i osady pofiltracyjne inne niż wymienione w 11 01 09

11 01 11* Wody popłuczne zawierające substancje niebezpieczne 

11 01 12 Wody popłuczne inne niż wymienione w 11 01 11 

11 01 13* Odpady z odtłuszczania zawierające substancje niebezpieczne 

11 01 14 Odpady z odtłuszczania inne niż wymienione w 11 01 13 

11 01 15* Odcieki i szlamy z systemów membranowych lub systemów wymiany jonowej zawierające substancje niebezpieczne

11 01 16* Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne

11 01 98* Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne 

11 01 99 Inne nie wymienione odpady

11 02 Odpady i szlamy z hydrometalurgii metali nieżelaznych

11 02 02* Szlamy z hydrometalurgii cynku (w tym jarozyt i getyt) 

11 02 03 Odpady z produkcji anod dla procesów elektrolizy 

11 02 05* Odpady z hydrometalurgii miedzi zawierające substancje niebezpieczne 

11 02 06 Odpady z hydrometalurgii miedzi inne niż wymienione w 11 02 05 

11 02 07* Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne 

11 02 99 Inne nie wymienione odpady

11 03 Szlamy i odpady stałe z procesów odpuszczania stali

11 03 01* Odpady zawierające cyjanki

11 03 02* Inne odpady

11 05 Odpady z wysokotemperaturowych procesów galwanizowania

11 05 01 Cynk twardy

11 05 02 Popiół cynkowy

11 05 03* Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych 

11 05 04* Zużyty topnik

11 05 99 Inne nie wymienione odpady

 

12 Odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki powierzchni metali i tworzyw sztucznych

12 01 Odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki powierzchni metali i tworzyw sztucznych

12 01 01 Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów

12 01 02 Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów

12 01 03 Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych

12 01 04 Cząstki i pyły metali nieżelaznych

12 01 05 Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych 

12 01 06* Odpadowe oleje mineralne z obróbki metali zawierające chlorowce (z wyłączeniem emulsji i roztworów) 

12 01 07* Odpadowe oleje mineralne z obróbki metali nie zawierające chlorowców (z wyłączeniem emulsji i roztworów)

12 01 08* Odpadowe emulsje i roztwory olejowe z obróbki metali zawierające chlorowce 

12 01 09* Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki metali nie zawierające chlorowców

12 01 10* Syntetyczne oleje z obróbki metali 

12 01 12* Zużyte woski i tłuszcze 

12 01 13 Odpady spawalnicze 

12 01 14* Szlamy z obróbki metali zawierające substancje niebezpieczne 

12 01 15 Szlamy z obróbki metali inne niż wymienione w 12 01 14 

12 01 16* Odpady poszlifierskie zawierające substancje niebezpieczne 

12 01 17 Odpady poszlifierskie inne niż wymienione w 12 01 16

12 01 18* Szlamy z obróbki metali zawierające oleje (np. szlamy z szlifowania, gładzenia i pokrywania) 

12 01 19* Oleje z obróbki metali łatwo ulegające biodegradacji 

12 01 20* Zużyte materiały szlifierskie zawierające substancje niebezpieczne 

12 01 21 Zużyte materiały szlifierskie inne niż wymienione w 12 01 20

12 01 99 Inne nie wymienione odpady

12 03 Odpady z odtłuszczania wodą i parą (z wyłączeniem grupy 11)

12 03 01* Wodne ciecze myjące 

12 03 02* Odpady z odtłuszczania parą

 

13 Oleje odpadowe i odpady ciekłych paliw (z wyłączeniem olejów jadalnych oraz grup 05, 12 i 19)

13 01 Odpadowe oleje hydrauliczne

13 01 01* Oleje hydrauliczne zawierające PCB 

13 01 04* Emulsje olejowe zawierające związki chlorowcoorganiczne 

13 01 05* Emulsje olejowe nie zawierające związków chlorowcoorganicznych 

13 01 09* Mineralne oleje hydrauliczne zawierające związki chlorowcoorganiczne 

13 01 10* Mineralne oleje hydrauliczne nie zawierające związków chlorowcoorganicznych

13 01 11* Syntetyczne oleje hydrauliczne 

13 01 12* Oleje hydrauliczne łatwo ulegające biodegradacji 

13 01 13* Inne oleje hydrauliczne 

13 02 Odpadowe oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe

13 02 04* Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe zawierające związki chlorowcoorganiczne 

13 02 05* Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe nie zawierające związków chlorowcoorganicznych 

13 02 06* Syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe 

13 02 07* Oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe łatwo ulegające biodegradacji 

13 02 08* Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe

13 03 Odpadowe oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła 

13 03 01* Oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory i nośniki ciepła zawierające PCB 

13 03 06* Mineralne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła zawierające związki chlorowcoorganiczne inne niż wymienione w 13 03 01

13 03 07* Mineralne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła nie zawierające związków chlorowcoorganicznych 

13 03 08* Syntetyczne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła inne niż wymienione w 13 03 01 

13 03 09* Oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła łatwo ulegające biodegradacji 

13 03 10* Inne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła 

13 04 Oleje zęzowe

13 04 01* Oleje zęzowe ze statków żeglugi śródlądowej 

13 04 02* Oleje zęzowe z nabrzeży portowych 

13 04 03* Oleje zęzowe ze statków morskich 

13 05 Odpady z odwadniania olejów w separatorach

13 05 01* Odpady stałe z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach

13 05 02* Szlamy z odwadniania olejów w separatorach 

13 05 03* Szlamy z kolektorów

13 05 06* Olej z odwadniania olejów w separatorach 

13 05 07* Zaolejona woda z odwadniania olejów w separatorach

13 05 08* Mieszanina odpadów z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach 

13 07 Odpady paliw ciekłych

13 07 01* Olej opałowy i olej napędowy

13 07 02* Benzyna 

13 07 03* Inne paliwa (włącznie z mieszaninami) 

13 08 Odpady olejowe nie ujęte w innych podgrupach

13 08 01* Szlamy lub emulsje z odsalania 

13 08 02* Inne emulsje 

13 08 80 Zaolejone odpady stałe ze statków

13 08 99* Inne nie wymienione odpady

 

14 Odpady z rozpuszczalników organicznych, chłodziw i propelentów (z wyłączeniem grup 07 i 08)

14 06 Odpady z rozpuszczalników organicznych, chłodziw i propelentów w pianach lub aerozolach

14 06 01* CFC, HCFC, HFC 

14 06 02* Inne chlorowcoorganiczne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników

14 06 03* Inne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników

14 06 04* Szlamy i odpady stałe zawierające rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne 

14 06 05* Szlamy i odpady stałe zawierające inne rozpuszczalniki 

 

15 Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nie ujęte w innych grupach

15 01 Odpady opakowaniowe (włącznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami opakowaniowymi)

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 

15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 

15 01 03 Opakowania z drewna

15 01 04 Opakowania z metali 

15 01 05 Opakowania wielomateriałowe 

15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe

15 01 07 Opakowania ze szkła 

15 01 09 Opakowania z tekstyliów

15 01 10* Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności - bardzo toksyczne i toksyczne) 

15 01 11* Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi

15 02 Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne

15 02 02* Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nie ujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB) 

15 02 03 Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niżwymienione w 15 02 02

 

16 Odpady nie ujęte w innych grupach

16 01 Zużyte lub nie nadające się do użytkowania pojazdy (włączając maszyny pozadrogowe), odpady z demontażu, przeglądu i konserwacji pojazdów (z wyłączeniem grup 13 i 14 oraz podgrup 16 06 i 16 08)

16 01 03 Zużyte opony 

16 01 04* Zużyte lub nie nadające się do użytkowania pojazdy

16 01 06 Zużyte lub nie nadające się do użytkowania pojazdy nie zawierające cieczy i innych niebezpiecznych elementów 

16 01 07* Filtry olejowe

16 01 08* Elementy zawierające rtęć

16 01 09* Elementy zawierające PCB 

16 01 10* Elementy wybuchowe (np. poduszki powietrzne) 

16 01 11* Okładziny hamulcowe zawierające azbest 

16 01 12 Okładziny hamulcowe inne niż wymienione w 16 01 11

16 01 13* Płyny hamulcowe

16 01 14* Płyny zapobiegające zamarzaniu zawierające niebezpieczne substancje 

16 01 15 Płyny zapobiegające zamarzaniu inne niż wymienione w 16 01 14 

16 01 16 Zbiorniki na gaz skroplony

16 01 17 Metale żelazne 

16 01 18 Metale nieżelazne

16 01 19 Tworzywa sztuczne 

16 01 20 Szkło 

16 01 21* Niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 01 07 do 16 01 11, 16 01 13 i 16 01 14

16 01 22 Inne nie wymienione elementy

16 01 99 Inne nie wymienione odpady

16 02 Odpady urządzeń elektrycznych i elektronicznych

16 02 09* Transformatory i kondensatory zawierające PCB 

16 02 10* Zużyte urządzenia zawierające PCB albo nimi zanieczyszczone inne niż wymienione w 16 02 09

16 02 11* Zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC 

16 02 12* Zużyte urządzenia zawierające wolny azbest 

16 02 13* Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy (1) inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

16 02 14 Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 

16 02 15* Niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte z zużytych urządzeń

16 02 16 Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15 

16 03 Partie produktów nie odpowiadające wymaganiom oraz produkty przeterminowane lub nieprzydatne do użytku

16 03 03* Nieorganiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne 

16 03 04 Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03, 16 03 80 

16 03 05* Organiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne

16 03 06 Organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05, 16 03 80 

16 03 80 Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia

16 04 Odpady materiałów wybuchowych

16 04 01* Odpadowa amunicja 

16 04 02* Odpadowe wyroby pirotechniczne (np. ognie sztuczne) 

16 04 03* Inne materiały wybuchowe

16 05 Gazy w pojemnikach ciśnieniowych i zużyte chemikalia

16 05 04* Gazy w pojemnikach (w tym halony) zawierające substancje niebezpieczne 

16 05 05 Gazy w pojemnikach inne niż wymienione w 16 05 04

16 05 06* Chemikalia laboratoryjne i analityczne (np. odczynniki chemiczne) zawierające substancje niebezpieczne, w tym mieszaniny chemikaliów laboratoryjnych i analitycznych 

16 05 07* Zużyte nieorganiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne) 

1316 05 08* Zużyte organiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne) 

16 05 09 Zużyte chemikalia inne niż wymienione w 16 05 06, 16 05 07 lub 16 05 08

16 06 Baterie i akumulatory

16 06 01* Baterie i akumulatory ołowiowe

16 06 02* Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe

16 06 03* Baterie zawierające rtęć

16 06 04 Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03) 

16 06 05 Inne baterie i akumulatory 

16 06 06* Selektywnie gromadzony elektrolit z baterii i akumulatorów

16 07 Odpady z czyszczenia zbiorników magazynowych, cystern transportowych i beczek (z wyjątkiem grup 05 i 13)

16 07 08* Odpady zawierające ropę naftową lub jej produkty

16 07 09* Odpady zawierające inne substancje niebezpieczne 

16 07 99 Inne nie wymienione odpady

16 08 Zużyte katalizatory

16 08 01 Zużyte katalizatory zawierające złoto, srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę (z wyłączeniem 16 08 07) 

16 08 02* Zużyte katalizatory zawierające niebezpieczne metale przejściowe (2) lub ich niebezpieczne związki 

16 08 03 Zużyte katalizatory zawierające metale przejściowe lub ich związki inne niż wymienione w 16 08 02

16 08 04 Zużyte katalizatory stosowane do katalitycznego krakingu w procesie fluidyzacyjnym (z wyłączeniem 16 08 07) 

16 08 05* Zużyte katalizatory zawierające kwas fosforowy

16 08 06* Zużyte ciecze stosowane jako katalizatory 

16 08 07* Zużyte katalizatory zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi 

16 09 Substancje utleniające

16 09 01* Nadmanganiany (np. nadmanganian potasowy)

16 09 02* Chromiany (np. chromian potasowy, dwuchromian sodowy lub potasowy) 

16 09 03* Nadtlenki (np. nadtlenek wodoru) 

16 09 04* Inne nie wymienione substancje utleniające

16 10 Uwodnione odpady ciekłe przeznaczone do odzysku lub unieszkodliwiania poza miejscami ich powstawania

16 10 01* Uwodnione odpady ciekłe zawierające substancje niebezpieczne 

16 10 02 Uwodnione odpady ciekłe inne niż wymienione w 16 10 01

16 10 03* Stężone uwodnione odpady ciekłe (np. koncentraty) zawierające substancje niebezpieczne 

16 10 04 Stężone uwodnione odpady ciekłe (np. koncentraty) inne niż wymienione w 16 10 03

16 11 Odpady z okładzin piecowych i materiały ogniotrwałe

16 11 01* Węglopochodne okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych zawierające substancje niebezpieczne 

16 11 02 Węglopochodne okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 01

16 11 03* Inne okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych zawierające substancje niebezpieczne

16 11 04 Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 03

16 11 05* Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów niemetalurgicznych zawierające substancje niebezpieczne

16 11 06 Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów niemetalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 05 

16 80 Odpady różne

16 80 01 Magnetyczne i optyczne nośniki informacji 

16 81 Odpady powstałe w wyniku wypadków i zdarzeń losowych

16 81 01* Odpady wykazujące właściwości niebezpieczne 

16 81 02 Odpady inne niż wymienione w 16 81 01

16 82 Odpady powstałe w wyniku klęsk żywiołowych

16 82 01* Odpady wykazujące właściwości niebezpieczne 

16 82 02 Odpady inne niż wymienione w 16 82 01

 

17 Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych)

17 01 Odpady materiałów i elementów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (np. beton, cegły, płyty, ceramika)

17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

17 01 02 Gruz ceglany

17 01 03 Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia 

17 01 06* Zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia zawierające substancje niebezpieczne

17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 

17 01 80 Usunięte tynki, tapety, okleiny itp. 

17 01 81 Odpady z remontów i przebudowy dróg 

17 01 82 Inne nie wymienione odpady

17 02 Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych

17 02 01 Drewno

17 02 02 Szkło 

17 02 03 Tworzywa sztuczne 

17 02 04* Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych zawierające lub zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (podkłady kolejowe) 

17 03 Odpady asfaltów, smół i produktów smołowych

17 03 01* Asfalt zawierający smołę

17 03 02 Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01

17 03 03* Smoła i produkty smołowe

17 03 80 Odpadowa papa 

17 04 Odpady i złomy metaliczne oraz stopów metali

17 04 01 Miedź, brąz, mosiądz 

17 04 02 Aluminium 

17 04 03 Ołów

17 04 04 Cynk 

17 04 05 Żelazo i stal 

17 04 06 Cyna 

17 04 07 Mieszaniny metali 

17 04 09* Odpady metali zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi 

17 04 10* Kable zawierające ropę naftową, smołę i inne substancje niebezpieczne 

17 04 11 Kable inne niż wymienione w 17 04 10

17 05 Gleba i ziemia (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych oraz urobek z pogłębiania)

17 05 03* Gleba i ziemia, w tym kamienie, zawierające substancje niebezpieczne (np. PCB) 

17 05 04 Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03 

17 05 05* Urobek z pogłębiania zawierający lub zanieczyszczony substancjami niebezpiecznymi 

17 05 06 Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05

17 05 07* Tłuczeń torowy (kruszywo) zawierający substancje niebezpieczne 

17 05 08 Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07 

17 06 Materiały izolacyjne oraz materiały konstrukcyjne zawierające azbest

17 06 01* Materiały izolacyjne zawierające azbest 

17 06 03* Inne materiały izolacyjne zawierające substancje niebezpieczne 

17 06 04 Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 

17 06 05* Materiały konstrukcyjne zawierające azbest 

17 08 Materiały konstrukcyjne zawierające gips

17 08 01* Materiały konstrukcyjne zawierające gips zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi

17 08 02 Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01

17 09 Inne odpady z budowy, remontów i demontażu

17 09 01* Odpady z budowy, remontów i demontażu zawierające rtęć

17 09 02* Odpady z budowy, remontów i demontażu zawierające PCB (np. substancje i przedmioty zawierające PCB: szczeliwa, wykładziny podłogowe zawierające żywice, szczelne zespoły okienne, kondensatory) 

17 09 03* Inne odpady z budowy, remontów i demontażu (w tym odpady zmieszane) zawierające substancje niebezpieczne

17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03

 

18 Odpady medyczne i weterynaryjne

18 01 Odpady z diagnozowania, leczenia i profilaktyki medycznej

18 01 01 Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 03) 

18 01 02* Części ciała i organy oraz pojemniki na krew i konserwanty służące do jej przechowywania (z wyłączeniem 18 01 03) 

18 01 03* Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt (np. zainfekowane pieluchomajtki, podpaski, podkłady), z wyłączeniem 18 01 80 i 18 01 82

18 01 04 Inne odpady niż wymienione w 18 01 03 

18 01 06* Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne 

18 01 07 Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niż wymienione w 18 01 06

18 01 08* Leki cytotoksyczne i cytostatyczne 

18 01 09 Leki inne niż wymienione w 18 01 08 

18 01 10* Odpady amalgamatu dentystycznego 

18 01 80* Zużyte kąpiele lecznicze aktywne biologicznie o właściwościach zakaźnych

18 01 81 Zużyte kąpiele lecznicze aktywne biologicznie inne niż wymienione w 18 01 80 

1518 01 82* Pozostałości z żywienia pacjentów oddziałów zakaźnych

18 02 Odpady z diagnozowania, leczenia i profilaktyki weterynaryjnej

18 02 01 Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 02 02) 

18 02 02* Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt 

18 02 03 Inne odpady niż wymienione w 18 02 02

18 02 05* Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne 

18 02 06 Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niż wymienione w 18 02 05

18 02 07* Leki cytotoksyczne i cytostatyczne 

18 02 08 Leki inne niż wymienione w 18 02 07 

 

19 Odpady z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów, z oczyszczalni ścieków oraz z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych

19 01 Odpady z termicznego przekształcania odpadów

19 01 02 Złom żelazny usunięty z popiołów paleniskowych 

19 01 05* Osady filtracyjne (np. placek filtracyjny) z oczyszczania gazów odlotowych

19 01 06* Szlamy i inne odpady uwodnione z oczyszczania gazów odlotowych 

19 01 07* Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych 

19 01 10* Zużyty węgiel aktywny z oczyszczania gazów odlotowych 

19 01 11* Żużle i popioły paleniskowe zawierające substancje niebezpieczne 

19 01 12 Żużle i popioły paleniskowe inne niż wymienione w 19 01 11

19 01 13* Popioły lotne zawierające substancje niebezpieczne 

19 01 14 Popioły lotne inne niż wymienione w 19 01 13

19 01 15* Pyły z kotłów zawierające substancje niebezpieczne 

19 01 16 Pyły z kotłów inne niż wymienione w 19 01 15 

19 01 17* Odpady z pirolizy odpadów zawierające substancje niebezpieczne 

19 01 18 Odpady z pirolizy odpadów inne niż wymienione w 19 01 17

19 01 19 Piaski ze złóż fluidalnych 

19 01 99 Inne nie wymienione odpady

19 02 Odpady z fizykochemicznej przeróbki odpadów (w tym usuwanie chromu, usuwanie cyjanków, neutralizacja)

19 02 03 Wstępnie przemieszane odpady składające się wyłącznie z odpadów innych niż niebezpieczne 

19 02 04* Wstępnie przemieszane odpady składające się z co najmniej z jednego rodzaju odpadów niebezpiecznych 

19 02 05* Szlamy z fizykochemicznej przeróbki odpadów zawierające substancje niebezpieczne 

19 02 06 Szlamy z fizykochemicznej przeróbki odpadów inne niż wymienione w 19 02 05 

19 02 07* Oleje i koncentraty z separacji

19 02 08* Ciekłe odpady palne zawierające substancje niebezpieczne

19 02 09* Stałe odpady palne zawierające substancje niebezpieczne

19 02 10 Odpady palne inne niż wymienione w 19 02 08 lub 19 02 09

19 02 11* Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne 

19 02 99 Inne nie wymienione odpady

19 03 Odpady stabilizowane lub zestalone( 3 )

19 03 04* Odpady niebezpieczne częściowo (4) stabilizowane

19 03 05 Odpady stabilizowane inne niż wymienione w 19 03 04

19 03 06* Odpady niebezpieczne zestalone 

19 03 07 Odpady zestalone inne niż wymienione w 19 03 06 

19 04 Odpady zeszklone i z procesów zeszkliwiania

19 04 01 Zeszklone odpady

19 04 02* Popioły lotne i inne odpady z oczyszczania gazów odlotowych 

19 04 03* Nie zeszklona faza stała 

19 04 04 Ciekłe odpady z procesów zeszkliwiania 

19 05 Odpady z tlenowego rozkładu odpadów stałych (kompostowania)

19 05 01 Nie przekompostowane frakcje odpadów komunalnych i podobnych 

19 05 02 Nie przekompostowane frakcje odpadów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego 

19 05 03 Kompost nie odpowiadający wymaganiom (nie nadający się do wykorzystania) 

19 05 99 Inne nie wymienione odpady

19 06 Odpady z beztlenowego rozkladu odpadów

19 06 03 Ciecze z beztlenowego rozkładu odpadów komunalnych 

19 06 04 Przefermentowane odpady z beztlenowego rozkładu odpadów komunalnych 

19 06 05 Ciecze z beztlenowego rozkładu odpadów zwierzęcych i roślinnych

19 06 06 Przefermentowane odpady z beztlenowego rozkładu odpadów zwierzęcych i roślinnych 

19 06 99 Inne nie wymienione odpady

19 08 Odpady z oczyszczalni ścieków nie ujęte w innych grupach

19 08 01 Skratki 

19 08 02 Zawartość piaskowników

19 08 05 Ustabilizowane komunalne osady ściekowe 

19 08 06* Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne

1619 08 07* Roztwory i szlamy z regeneracji wymienników jonitowych 

19 08 08* Odpady z systemów membranowych zawierające metale ciężkie 

19 08 09 Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda zawierające wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze 

19 08 10* Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda inne niż wymienione w 19 08 09

19 08 11* Szlamy zawierające substancje niebezpieczne z biologicznego oczyszczania ścieków przemysłowych

19 08 12 Szlamy z biologicznego oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 11

19 08 13* Szlamy zawierające substancje niebezpieczne z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków

przemysłowych

19 08 14 Szlamy z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 13

19 08 99 Inne nie wymienione odpady

19 09 Odpady z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych

19 09 01 Odpady stałe ze wstępnej filtracji i skratki 

19 09 02 Osady z klarowania wody

19 09 03 Osady z dekarbonizacji wody

19 09 04 Zużyty węgiel aktywny

19 09 05 Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne

19 09 06 Roztwory i szlamy z regeneracji wymienników jonitowych 

19 09 99 Inne nie wymienione odpady

19 10 Odpady z rozdrabniania odpadów zawierających metale

19 10 01 Odpady żelaza i stali 

19 10 02 Odpady metali nieżelaznych 

19 10 03* Lekka frakcja i pyły zawierające substancje niebezpieczne 

19 10 04 Lekka frakcja i pyły inne niż wymienione w 19 10 03 

19 10 05* Inne frakcje zawierające substancje niebezpieczne 

19 10 06 Inne frakcje niż wymienione w 19 10 05

19 11 Odpady z regeneracji olejów

19 11 01* Zużyte filtry iłowe 

19 11 02* Kwaśne smoły 

19 11 03* Uwodnione odpady ciekłe 

19 11 04* Alkaliczne odpady z oczyszczania paliw

19 11 05* Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne 

19 11 06 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 19 11 05 

19 11 07* Odpady z oczyszczania gazów odlotowych 

19 11 99 Inne nie wymienione odpady

19 12 Odpady z mechanicznej obróbki odpadów (np. obróbki ręcznej, sortowania, zgniatania, granulowania) nie ujęte w innych grupach

19 12 01 Papier i tektura

19 12 02 Metale żelazne 

19 12 03 Metale nieżelazne

19 12 04 Tworzywa sztuczne i guma 

19 12 05 Szkło 

19 12 06* Drewno zawierające substancje niebezpieczne 

19 12 07 Drewno inne niż wymienione w 19 12 06

19 12 08 Tekstylia

19 12 09 Minerały (np. piasek, kamienie) 

19 12 10 Odpady palne (paliwo alternatywne) 

19 12 11* Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów zawierające substancje niebezpieczne 

19 12 12 Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11

19 13 Odpady z oczyszczania gleby, ziemi i wód podziemnych

19 13 01* Odpady stałe z oczyszczania gleby i ziemi zawierające substancje niebezpieczne 

19 13 02 Odpady stałe z oczyszczania gleby i ziemi inne niż wymienione w 19 13 01

19 13 03* Szlamy z oczyszczania gleby i ziemi zawierające substancje niebezpieczne 

19 13 04 Szlamy z oczyszczania gleby i ziemi inne niż wymienione w 19 13 03

19 13 05* Szlamy z oczyszczania wód podziemnych zawierające substancje niebezpieczne 

19 13 06 Szlamy z oczyszczania wód podziemnych inne niż wymienione w 19 13 05 

19 13 07* Odpady ciekłe i stężone uwodnione odpady ciekłe (np. koncentraty) z oczyszczania wód podziemnych zawierające substancje niebezpieczne 

19 13 08 Odpady ciekłe i stężone uwodnione odpady ciekłe (np. koncentraty) z oczyszczania wód podziemnych inne niż wymienione w 19 13 07 

19 80 Odpady z unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych nie ujęte w innych podgrupach

19 80 01 Odpady po autoklawowaniu odpadów medycznych i weterynaryjnych 

 

20 Odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie

20 01 Odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie (z wyłączeniem 15 01)

20 01 01 Papier i tektura

20 01 02 Szkło 

20 01 08 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji 

20 01 10 Odzież

20 01 11 Tekstylia

20 01 13* Rozpuszczalniki 

20 01 14* Kwasy 

20 01 15* Alkalia 

20 01 17* Odczynniki fotograficzne 

20 01 19* Środki ochrony roślin I i II klast toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy) 

20 01 21* Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć

20 01 23* Urządzenia zawierające freony

20 01 25 Oleje i tłuszcze jadalne 

20 01 26* Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25 

20 01 27* Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne 

20 01 28 Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27

20 01 29* Detergenty zawierające substancje niebezpieczne 

20 01 30 Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29

20 01 31* Leki cytotoksyczne i cytostatyczne 

20 01 32 Leki inne niż wymienione w 20 01 31 

20 01 33* Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz nie sortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie

20 01 34 Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33

20 01 35* Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki (1) 

20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

20 01 37* Drewno zawierające substancje niebezpieczne 

20 01 38 Drewno inne niż wymienione w 20 01 37

20 01 39 Tworzywa sztuczne 

20 01 40 Metale 

20 01 41 Odpady zmiotek wentylacyjnych 

20 01 80 Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19

20 01 99 Inne nie wymienione frakcje zbierane w sposób selektywny

20 02 Odpady z ogrodów i parków (w tym z cmentarzy)

20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 

20 02 02 Gleba i ziemia, w tym kamienie

20 02 03 Inne odpady nie ulegające biodegradacji 

20 03 Inne odpady komunalne

20 03 01 Nie segregowane (zmieszane) odpady komunalne 

20 03 02 Odpady z targowisk 

20 03 03 Odpady z czyszczenia ulic i placów

20 03 04 Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości 

20 03 06 Odpady ze studzienek kanalizacyjnych

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 

20 03 99 Odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach 

 

*) Dwie pierwsze cyfry oznaczają grupę odpadów wskazującą źródło powstawania odpadów. Oznaczenie grupy odpadów łącznie z dwiema następnymi cyframi identyfikuje podgrupę odpadów, a kod składający się z sześciu cyfr identyfikuje rodzaj odpadów.

(1) Do niebezpiecznych składników z elektrycznych i elektronicznych urządzeń można zaliczyć akumulatory i baterie wymienione w 16 06 i oznaczone jako niebezpieczne, przełączniki rtęciowe, szkło z lamp kineskopowych i inne szkło aktywne, itp. 

(2) Do metali przejściowych zalicza się: skand, wanad, mangan, kobalt, miedź, itr, niob, hafn, wolfram, tytan, chrom, żelazo, nikiel, cynk, cyrkon, molibden, tantal. Metale te lub ich związki są niebezpieczne, jeżeli są klasyfikowane jako substancje niebezpieczne. Klasyfikacja substancji niebezpiecznych jest określona w przepisach odrębnych. 

(3) Procesy stabilizowania zmieniają niebezpieczne własności składników odpadów, a przez to przekształcają odpady niebezpieczne w inne niż niebezpieczne. Procesy zestalania zmieniają tylko stan fizyczny odpadów poprzez zastosowanie dodatków (np. przekształcają odpady ciekłe w stałe) nie zmieniając chemicznych własności odpadów. 

(4) Odpady uważa się za częściowo stabilizowane, jeśli po procesie stabilizowania składniki niebezpieczne, które nie zmieniły się całkowicie w składniki bezpieczne, można uwalniać do środowiska w krótkim, średnim lub długim horyzoncie czasowym.