Regulator cen w odpadach niepotrzebny? „To nie ma racji bytu”