ZMP: KPGO uderza w samorządy, a w konsekwencji w mieszkańców

Związek Miast Polskich krytykuje Krajowy plan gospodarki odpadami (KPGO). Zdaniem ZMP jego założenia uderzają w samorządy lokalne, a w konsekwencji w mieszkańców. 

W KPGO znalazły się zapisy odnośnie planowanych poziomów recyklingu, które należy osiągnąć do końca 2020 roku. Dotyczą one m.in. osiągnięcia poziomu recyklingu i przygotowania frakcji surowców wtórnych, tj. papier, szkło, PET czy metal, do ponownego użycia w wysokości 50% z odpadów komunalnych. Podobnie 50% odpadów komunalnych ma zostać poddanych recyklingowi, natomiast 30% ma ulec przekształceniu termicznemu. 

Jak donosi Portal Samorządowy, Zygmunt Frankiewicz, prezes ZMP jest zdania, że te wymagania nie są realne do osiągnięcia. To spowoduje, że samorządy będą musiały zapłacić kary za niewywiązanie się z założonych celów. A to przełoży się na przeciętnego Kowalskiego, któremu zostanie podniesiona opłata za odbiór odpadów.